Estructura i funcions

Darrera actualització: 26/5/2022 12:44 h.

L’organització actual del Patronat d’Apostes respon a les demandes de la gestió pròpia d’una administració pública que desenvolupa una activitat comercial relacionada amb els àmbits funcionals derivats de la gestió administrativa, comercial, d’inspecció i tècnica d’instal·lacions, delegada per SELAE.

Les funcions que desenvolupen els diferents departaments de l'organisme Autònom Local Patronat d'Apostes són:

Departament Comercial i Assitència Tècnica

Departament de Xarxa de vendes

Departament de Gestió Interna i Logística

Paraules clau: