Dades de contacte

Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud seran tractades per la Diputació de Barcelona d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (delegatprotecdades@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.

Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona. Així mateix, no se cediran a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les vostres dades a la Seu electrònica presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.