Àmbits

Quines són les nostres normes de funcionament i quins els acords dels nostres òrgans de govern.

Acords d'òrgans col.legiats

Contingut de les actes i els ordres del dia corresponents a les sessions de la Junta de Govern del Patronat d'Apostes