Gestió Administrativa

Darrera actualització: 23/7/2018 10:00 h.
  • Gestió d’altes de Punts de Venda

Tramitació dels expedients per convocatòries de provisió de nous Punts de Venda.

  • Tramitació dels canvis jurídics i administratius dels Punts de Venda

El Patronat d’Apostes-Delegació Comercial de SELAE gestiona la informació que SELAE requereix als gestors dels Punts de Venda per a realitzar qualsevol tràmit que els afecti. Aquestes activitats serien expedients de baixes, transmissions intervius i mortis causa, trasllats, canvis d'activitat, etc. dels Punts de Venda.

  • Reclamacions, queixes i suggeriments

El Patronat d’Apostes-Delegació Comercial de SELAE tramita les reclamacions, queixes i suggeriments presentats pels Punts de Venda i pels particulars.

  • Administració

El Patronat d'Apostes assumeix els següents serveis i tasques de gestió administrativa als Punts de Venda de la província de Barcelona:

  • La reclamació i gestió del cobrament dels rebuts impagats del Punts de Venda.
  • Generació d’informes i estadístiques de venda dels Punts de Venda.
  • Control dels anul·lats.
  • Facturació del Patronat d’Apostes-Delegació Comercial.