PATRONAT D'APOSTES. Covid 19-Coronavirus

L'Organisme Autònom PATRONAT D'APOSTES de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a entitat que dur a terme les funcions de Delegació de SELAE a la demarcació de Barcelona posa a disposició dels Administradors de la xarxa de Loteries i Apostes i Punts de Venda aquest PORTAL on es publicaran les noticies i informacions que afecten l'activitat professional durant el periode d'estat d'alarma decretat pel Govern Central.

La Gerència, els òrgans de govern i el personal directiu professional marquen i dirigeixen el funcionament de l'Organisme Local Autònom Patronat d'Apostes

Com gestionem els recursos econòmics i el nostre patrimoni.

Quines són les nostres normes de funcionament i quins els acords dels nostres òrgans de govern.

Què fem i com ho fem: serveis prestats, gestió i avaluació, i consultes.

Què i com contractem