Imatge Corporativa i Assistència Técnica

Darrera actualització: 23/7/2018 09:59 h.

  • Imatge Corporativa

Instal·lació, manteniment, retirada i emmagatzematge dels elements d'imatge corporativa (rètols, banderoles, plaques, adhesius, impressores, terminals,  plaques horàries, etc.), i qualsevol altre material que SELAE indiqui així com proposar la resolució d’avaries.

  • Assistència Tècnica

Tractament d’avaries així com altes, baixes i trasllats de terminals i perifèrics i Canal LAE de la Delegació Comercial.