Gestió Comercial

Darrera actualització: 22/5/2017 12:45 h.

Desenvolupament d’activitats encaminades a aconseguir un increment de vendes d’un determinat joc, d’una localitat o zona concreta.

Paraules clau: