Personal directiu professional

Darrera actualització: 18/10/2022 13:07 h.

La condició de personal directiu professional del Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona recau en el càrrec que ocupa la seva Gerència (article 14 dels Estatuts del Patronat d’Apostes), exercida des del 16 de juliol del 2014 pel Sr. Xavier Boltaina i Bosch.

La Gerència és l’òrgan d’administració encarregat de la gestió econòmica-administrativa del Patronat d’Apostes, amb les funcions descrites a l’article 14 dels seus Estatuts.

Paraules clau: