Fitxa biogràfica

Darrera actualització: 1/6/2022 09:27 h.

Fitxa biogràfica

Nom i cognoms: Xavier Boltaina i Bosch 

Data de naixement: Barcelona, 20 de maig 1963

Càrrecs a la Diputació de Barcelona: Gerent de l'Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes

 

 

Formació acadèmica

Llicenciat (1984) i Doctor en Dret (2004) (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB)

Doctor en Seguretat Internacional (2021), amb pp., de premi extraordinari (Instituto Universitario Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid).

Diplomat en Estudis Especialitats en Dret (UAB, 2002)

Magíster en Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques (UAB, 2004).

Master en Relacions Laborals (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 1993).

Master en Desenvolupament de les Organitzacions, pel Development Organizational Institut (Tel-Aviv, 2009).

Diplomat en estudis hebreus (Lookstein Center, Bar Ilan University, Tel-Aviv, 2010).

Diplomat en estudis internacionals (Universitat Rey Juan Carlos, 2012).

 

 

Activitat professional

Professionalment, funcionari de carrera,  Tècnic Superior en Dret de la Diputació de Barcelona DIBA (des de 1988).

Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit dels recursos humans a la Corporació entre 1990 i 2011, exercint progressivament els càrrecs de Cap de Negociat (1990-1992), Cap de Secció (1992-1996), Cap de Servei (1996-2006) i Director de Serveis de Recursos Humans a l’Organisme de Gestió Tributària de la DIBA (2006-2011).

Gerent de la Diputació de Barcelona entre 2011 i 2019. Va exercir per acumulació la Gerència del Consorci de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo-Barcelona (2015-2019) i la coordinació de l’assistència als governs locals en recursos humans (2012-2019). També va asumir per acumulació la Gerència del Patronat d’Apostes entre 2014 i 2019.   

Ha estat representant de la Diputació de Barcelona en diverses entitats i organitzacions, com el Consorci de l’Escola Industrial de Catalunya (2011-2019), Institut del Teatre (2015-2019) i Institut d’Avaluació i Polítiques Públiques (2011-2015), entre d’altres.

Árbitre del Tribunal Laboral de Catalunya (1992-actualitat) i àrbitre designat per la Generalitat de Catalunya per eleccions sindicals de funcionaris (2010-actualitat).

 

 

Activitat acadèmica

Professor associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB (1994-2004), professor associat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (área de gestió de l’ocupacio pública) (2004-2021). Des de 2021 es professor consultor del Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

 Professor ad honorem de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili des de 2010.

Ha exercit la seva funció docent en altres entitats,  com l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (2000-2011) i des del 2008 fins l’actualitat (2022) al Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional de la Diputació de Granada. Entre 2007 i 2015 va ser director del Seminari de Relacions Col.lectives de la Federació de Municipis de Catalunya.

Investigador del Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (Universitat Pompeu Fabra) i coordinador de l’àrea de dret comparat del Centro Español de Investigaciones Coreanas, del qual és membre d’honor; ha estat diplomat per la recerca en la historia coreana entre 1922 i 1945 per la Universitat de Corea.

És autor de prop de 150 publicacions, monografies i documents fonamentalment dedicats a la funció pública, el dret del treball, la gestió pública i les relacions internacionals (algunes de les quals venen referenciades a:  https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83318)

 

 

Altres dades.

Membre de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, de la Societat Catalana d’Estudis Hebraïcs (filials de l’Institut d’Estudis Catalans) i de la Sociedad de Estudios Latinos; membre de l’Associació Catalana de Ciència Política; està inscrit en la British Association of Jewish Lawyers and Jurists. Membre acadèmic de la British Association of Korean Studies (Regne Unit) i de l’Association for Asian Studies (Michigan, EEUU).

Contacte
Telèfon:
934 049 054

Paraules clau: