Registre de contractes i licitadors

Darrera actualització: 14/12/2016 11:27 h.

 La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores.

Paraules clau: