Pressupost incial

Darrera actualització: 16/2/2024 11:41 h.

Pressupost inicial

Els pressupostos generals de les entitats locals són l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l’entitat local.

En el següent enllaç, Guia del presssupost, podràs conèixer quins són els conceptes bàsics i més importants vinculats als pressupostos.

AdjuntMida
Pressupost 2016592.1 KB
Pressupost 2017932.64 KB
Pressupost 2018112.33 KB
Pressupost 2019113.34 KB
Pressupost 202088.69 KB
Pressupost 202143.16 KB
Pressupost 202268.87 KB
Pressupost 2023648.34 KB
Pressupost 2024661.29 KB
Paraules clau: