Models de gestió de qualitat i Responsabilitat Social Corporativa

Darrera actualització: 13/2/2023 12:46 h.

La direcció del Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona-Delegació Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, compromesa amb la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, amb l’Associació de Delegats Comercials, amb els Punts de Venda que conformen la xarxa comercial i amb els participants dels diferents jocs, vol impulsar una cultura de Qualitat i Seguretat basada en el desenvolupament dels seus Recursos Humans i en la seguretat de les seves operacions, per la qual cosa ha decidit liderar la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (SIG), d’acord amb els requisits requerits per al desenvolupament de l’activitat empresarial, els requisits legals o reglamentaris i les obligacions contractuals; així com amb els estàndards internacionals ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013, sobre els processos que intervenen en la prestació dels serveis a les parts interessades mencionades.

  • Norma ISO 9001:2015

És la base del Sistema de Gestió de la Qualitat-SGC. És una norma internacional que es centra en tots els elements de la gestió de la qualitat amb què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

  • Norma ISO 27001:2013

És una norma internacional que permet l'assegurament, la confidencialitat i la integritat de les dades i de la informació, així com dels sistemes que la processen.
L'estàndard ISO 27001:2013 per als Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació permet a les organitzacions l'avaluació del risc i l'aplicació dels controls necessaris per mitigar-los o eliminar-los.

Responsabilitat Social Corporativa

El Patronat d’Apostes, com a organisme autònom de la Diputació de Barcelona, està compromès amb l’impuls de la responsabilitat social corporativa que la corporació ha integrat en la seva estratègia organitzativa.

El Patronat té actualment quatre actuacions en matèria d’RSC que estan recollides en el Pla Director d’RSC de la Diputació i que es revisen i s’actualitzen anualment:

  • Incorporació de clàusules socials en la contractació
  • Celebració de reunions sense paper
  • Participació en el congrés anual de joc responsable organitzat per ACENCAS
  • Manteniment dels sistemes de gestió en base a les certificacions ISO 9001 i ISO 27001

El 2017 la Diputació de Barcelona obté la certificació en responsabilitat social IQNet SR10, atorgada per Aenor.

Paraules clau: