Meses de contractació

Darrera actualització: 8/3/2023 05:06 h.


Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.


La composició de les Meses es pot consultar al Perfil de contractant així com les Actes de les Meses es publicaran, en el respectiu expedient.