Licitacions

Darrera actualització: 16/5/2017 11:28 h.

Els anuncis de licitació es publiquen en els diferents diaris i butlletins oficials i també en el perfil del contractant.

Les licitacions obertes i l'estat en què es troben, així com les renúncies i desistiments, es poden consultar al Perfil de Contractant del Patronat d'Apostes, organisme autònom local de la Diputació de Barcelona. 

Paraules clau: