Gestió documental

Darrera actualització: 30/5/2022 14:21 h.

La Diputació de Barcelona ha aprovat la Política de Gestió Documental (PGD) per tal de garantir els objectius d'eficàcia en la gestió, eficiència en l'aprofitament dels recursos i seguretat de la informació, així com la transparència i el compliment normatiu, i per tal de disposar de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps, d'acord amb les funcions i activitats que li són pròpies.

L’Arxiu General de la Diputació de Barcelona aplicarà les regles i procediments vigents en quant a l’avaluació documental, que implica aplicar les corresponents mesures per decidir, en cada cas, l’eliminació, conservació o mostreig de la documentació, tal i com queda definit al Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, que regula les accions de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Instruments base:

Política de Gestió Documental (PGD)
Quadre de Classificació Documental (QCD)
Catàleg de Tipus Documental (CTD)
Catàleg de formats
Pla de digitalització segura
Catàleg de metadades
Catàleg d’expedients
Signatura electrònica
Repositori de documentació electrònica
Instruments de descripció
Carta de serveis
Pla estratègic